Ansvarsfraskrivelse

Opplevelser som gir effekt

Denne ansvarsfraskrivelse regulerer ansvarsforhold ved deltagelse på aktiviteter under ledelse av Effect Event Sjølander orgnr: 991714332. 

Dette dokument regnes som akseptert ved påmelding til våre aktiviteter og gjelder fra dato for aksept og så lenge deltakeren benytter seg av Effect Event Sjølander sine tilbud. 

Ved aksept på dette bekrefter deltakeren at hverken Effect Event Sjølander, instruktører, ledere, funksjonærer eller andre deltakere kan holdes ansvarlig for skader som kan oppstå/ oppstår, uansett årsak. 

Effect Event Sjølander står fritt til ved behov å kreve at deltakeren aksepterer ny ansvarsfraskrivelse som erstatter dette dokument. 

Akseptert ansvarsfraskrielse er obligatorisk for å delta på Effect Event Sjølander sine aktiviteter. All deltagelse og opphold på områder, herunder midlertidige/provisoriske baner organisert av Effect Event Sjølander eller andre aktører er fullt og helt på eget ansvar og risiko. 

Effect Event Sjølander tilbyr ikke forsikring av deltakerne. 

Effect Event Sjølander aktiviteter består av utfordringer der skader kan oppstå. Skader kan forårsakes av men er ikke begrenset til fall, overtråkk, forstuinger, ledd- og seneskader, brudd, skrubbsår, blåmerker, brannsår, skader i forbindelse med temperatur eller vann, insekter og dyreliv, hypotermi, overbelastning etc, forårsaket av egen eller andres aktiviteter eller svikt ved utstyr på banen. 

Alle deltakere deltar av egen fri vilje og er klar over at alt skjer på eget ansvar. Deltakeren garanterer at han/hun er rusfri, og ikke har noen skader eller helseproblemer som kan påvirkes eller forverres av aktiviteten i Effect Event Sjølander og at deltakeren er i tilstrekkelig god fysisk form til å delta på aktiviteten. Deltakeren bestemmer selv hvilke aktiviteter han/hun er med på.

Det vil i noen tilfeller bli tatt bilder og/eller video ved arrangementet som brukes i markedsføringsøyemed og/eller på sosiale media, deltakeren er således innforstått med at han/hun kan framstå i bilder/video offentlig. 

Påmelding er bindende, det gis ingen refusjon ved avmelding uansett årsak. 

Dersom arrangør må avlyse, utsette eller flytte eventet av utenforliggende årsaker som sykdomsutbrudd, spesielle værforbehold, begrensinger fra lokale eller sentrale myndigheter, naturkatastrofer eller øvrige årsaker som ligger utenfor vår påvirkning evnt faller inn under force majoure forbeholder vi oss retten til å om mulig å overføre solgte billetter til en senere dato og/eller nytt arrangementssted.

Flytting/utsettelse/avlysning gir ingen rett til refusjon av solgte billetter.